Việt Luật mong muốn khởi tạo mối quan hệ hợp tác tin tưởng, và hoàn thành công việc bằng việc duy trì quan hệ dài lâu với khách hàng. Chính sách hỗ trợ, tư vấn hậu mãi tạo cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh.

  1. Thủ tục đổi tên Công ty.
  2. Thủ tục thay đổi trụ sở.
  3. Thủ tục bổ sung ngành nghề.
  4. Thủ tục tăng giảm vốn.
  5. Thủ tục thay đổi thành viên/Cổ đông.
  6. Thủ tục thay đổi đại diện pháp luật.
  7. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.