Hiện tại đã cho phép một số trường hợp F1 có thể đi làm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy khi nào thì người lao động F1 có thể tiếp tục đi làm?

Trường hợp nào người lao động F1 ở TP.HCM có thể tiếp tục đi làm?

Trường hợp nào người lao động F1 ở TP.HCM có thể tiếp tục đi làm?

1. Các trường hợp F1 phải cách ly?

Bộ y tế đã đưa ra các định nghĩa điều chỉnh về những ca nhiễm Covid tại Công văn 11042/BYT-DP, theo đó người tiếp xúc gần (F1) được xác định theo khoản 3.

Vậy, F1 phải cách ly trong các trường hợp được quy định tại Công văn 762/BYT-DP. Cụ thể:

Đã tiêm đủ ít nhất 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 (liều cuối cùng tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (trong vòng 3 tháng)

Chưa tiêm đủ hoặc chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19

Số ngày cách ly

– 05 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện. – 07 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện.

Xét nghiệm

Thực hiện vào ngày thứ 5 bởi nhân viên y tế hoặc người cách ly tự thực hiện. Thực hiện vào ngày thứ 7 bởi nhân viên y tế hoặc người cách ly tự thực hiện.

Kết quả âm tính

Nếu có kết quả âm tính:

+ Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 5 ngày tiếp theo;

+ Nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K;

+ Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi.

Nếu có kết quả âm tính:

+ Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 3 ngày tiếp theo;

+ Nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K;

+ Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi.

Tổng số ngày phải cách ly

10 ngày

10 ngày

2. Khi nào F1 có thể tiếp tục đi làm tại TPHCM?

Theo quy định tại Công văn 8095/BYT-NVY:

F1 trong công ty được xác định như sau: F1 là người tiếp xúc gần với F0 ở khoảng cách dưới 2m trong thời gian trên 15 phút như làm việc cạnh F0 trong dây chuyền sản xuất, ngồi cùng bàn ăn, ngồi cùng bàn trong cùng phòng làm việc … và xét nghiệm bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (mẫu gộp không quá 3 người). Sau khi xác định được người lao động F1, F1 sẽ được tiến hành theo dõi.

Các trường hợp F1 có thể đi làm tiếp tục tại doanh nghiệp:

– Trường hợp cơ sở sản xuất có ≥ 80% người lao động tiêm chủng đầy đủ:

+ Tất cả F1 được tiếp tục lao động, xét nghiệm lại vào ngày 3, 7 và tiếp tục mỗi 7 ngày cho đến khi không còn phát hiện F0;

+ Khai báo sức khỏe mỗi ngày và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng;

+ Thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cho người ở cùng nhà nhất là người có nguy cơ cao;

+ Hạn chế tối đa giao tiếp với bên ngoài cho đến khi kết thúc thời gian theo dõi.

Do đó, trong trường hợp này, tất cả người lao động trong cơ sở sản xuất trên địa bản TP HCM được tiếp tục lao động.

– Trường hợp cơ sở sản xuất có <80% người lao động tiêm chủng đầy đủ:

+ Đối với F1 chưa được tiêm vắc xin đầy đủ: cách ly 14 ngày tại nhà hoặc tại cơ sở cách ly; xét nghiệm lại vào ngày thứ 14;

+ Đối với F1 đã tiêm vắc xin đầy đủ: xử lý như trường hợp F1 của cơ sở sản xuất có >80% người lao động đã tiêm đủ vắc xin. Nghĩa là lúc này người lao động được tiếp tục lao động và phải đáp ứng đủ các điều kiện về khai báo sức khỏe, nguyên tắc 5K.

Từ những quy định trên, trong trường hợp này, chỉ những người lao động F1 đã tiêm vắc xin đầy đủ thì mới có thể tiếp tục lao động.

Thư Viện Pháp Luật.