BHXH

Có được nhận BHXH khi lao động là F0 khi làm việc tại nhà không?

Với tình trạng số lượng người lao động là F0 ngày càng tăng cao, đa số mọi người đều có triệu chứng nhẹ và có thể làm việc tại nhà trong thời gian cách ly. Vậy trong trường hợp lao động là F0 làm việc tại nhà có được hưởng chế độ ốm đau từ BHXH hay không ?

Có được nhận BHXH khi lao động là F0 khi làm việc tại nhà không?2022-03-24T10:00:38+07:00

Mức xử phạt về tiền lương và BHXH đã tăng lên

Chính phủ vừa qua đã ban hành những Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tiền lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Mức xử phạt về tiền lương và BHXH đã tăng lên2022-02-25T17:07:12+07:00
Go to Top