Chính phủ vừa qua đã ban hành những Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tiền lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Mức xử phạt về tiền lương và BHXH đã tăng lên

Mức xử phạt về tiền lương và BHXH đã tăng lên

Nhằm hạn chế tình trạng vi phạm của doanh nghiệp (NSDLĐ) cũng như đảm bảo được quyền và lợi ích cho NLĐ nhiều hơn, Nghị định 12 quy định nhiều mức phạt mới đối với các vi phạm liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội cụ thể như sau:

1. Về tiền lương

Hành vi vi phạm

Nghị định 28/2020/NĐ-CP

Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Cho NLĐ thôi trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế mà không báo trước Phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng mà không phải trả tiền cho NLĐ thêm bất kì khoản nào nếu vi phạm trong trường hợp nêu trên. Bị phạt từ 05 – 10 triệu đồng, đồng thời trả thêm cho NLĐ một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo HĐLĐ (theo điểm c khoản 4 Điều 12)
Không công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện: thang, bảng lương; mức lao động; quy chế thưởng. Phạt tiền từ 02-05 triệu đồng Phạt tiền từ 05- 10 triệu đồng
Không xây dựng thang, bảng lương, định mức lao động Phạt từ 02 – 05 triệu đồng. Phạt tiền từ 05- 10 triệu đồng
Không thông hoặc có thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ nhưng không đúng quy định Không có quy định xử phạt đối với hành vi này. Phạt tiền từ 05- 10 triệu đồng
Không trả lương bình đẳng hoặc phân biệt giới tính đối với NLĐ làm công việc có giá trị như nhau. Không có quy định xử phạt đối với hành vi này. Phạt tiền từ 05- 10 triệu đồng (điểm đ khoản 1 Điều 17).
DN trả đủ khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN. Phạt tiền theo quy định và tiền nghỉ phép hằng năm cho NLĐ (khoản 4,5 Điều 16). Phạt tiền và NLĐ còn được hưởng thêm một khoản tiền lãi của số tiền đó tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt (điểm b khoản 5 Điều 17).
Không cho lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi nghỉ 60 phút mỗi ngày (trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác) DN chỉ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng (điểm c khoản 2 Điều 27). Phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng

Buộc phải trả tiền lương cho lao động nữ tương ứng với thời gian mà họ không được nghỉ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi (điểm b khoản 3 Điều 28).

2. Về BHXH

Hành vi vi phạm

Nghị định 28/2020/NĐ-CP

Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Không niêm yết công khai hằng năm thông tin đóng BHXH của NLĐ do cơ quan BHXH cấp Phạt từ 500.000 đồng – 01 triệu đồng. Phạt từ 01 – 03 triệu đồng
Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng BHXH bắt buộc, BHTN khi NLĐ yêu cầu Phạt từ 500.000 đồng – 01 triệu đồng. Phạt từ 01 – 03 triệu đồng (điểm b khoản 2 Điều 39)
Không làm thủ tục xác nhận về việc đóng BHTN để NLĐ hoàn thiện hồ sơ Phạt từ 500.000 đồng – 01 triệu đồng. Phạt từ 01 – 03 triệu đồng (khoản 3 Điều 39)
Chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHTN của NLĐ Không có quy định xử phạt đối với hành vi này. Phạt từ 12 – 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng (điểm d khoản 5 Điều 39).

Thư Viện Pháp Luật

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]