Mức xử phạt về tiền lương và BHXH đã tăng lên

Chính phủ vừa qua đã ban hành những Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tiền lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP