Vừa qua, Tổng cục Thống kê Việt Nam tổng kết những tháng đầu năm cho biết: Doanh nghiệp thành lập mới tại toàn quốc đều tăng so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, song song đó là số Doanh nghiệptạm ngừng hoạt động cũng lên tới 26.277 Doanh nghiệp.

doanh nghiệp

Lượng doanh nghiệp thành lập và giải thể biến động năm 2018

Theo Tổng cục Thống kê thông tin khi chỉ trong tháng 4 đầu năm, cả nước có 14.510 doanh nghiệp (DN) thành lập mới. Số lượng thành lập công ty so với số vốn đăng ký là 133.500 tỉ đồng, tăng 79,5% về số DN và 64,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tổng số lao động đăng ký trong tháng gần 106.700 người, tăng 54,7%. Trong đó, vốn đăng ký bình quân của 1 DN thành lập mới đạt 9,2 tỉ đồng, giảm 8,3%.

Cũng trong tháng 4, theo ghi nhận từ Tổng cục Thống kê cho biết có 3.281 DN trở lại hoạt động kinh doanh, tỷ lệ tăng 82,2% so với những tháng trước. Tuy vậy, số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động chiếm 6.138 DN, tăng 71,3% và có 1.378 Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 74%.

Có lẽ 4 tháng đầu năm 2018, cả nước đã tiếp nhận 41.295 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 412.000 tỉ đồng về số DN và 11,5% về số vốn đăng ký so với năm 2017. Số DN hoạt động trở lại là 11.442 DN, giảm 0,9% so với cùng kỳ.

Còn số DN tạm ngừng hoạt động cũng lên tới 26.277 DN, giảm 4,1% so với cùng kỳ nhưng cũng bằng hơn nửa số DN thành lập mới. Số DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh liên quan đến ngành bán buôn, bán lẻ là 5.500 DN (chiếm 38,9%), tăng 22,4%; ngành xây dựng có 2.200 DN (chiếm 15,3%), tăng 22,6%; 1.800 DN công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,6%), tăng 17,6%…

Theo Thanhnien