Lao động

Chính sách hỗ trợ học nghề cho người lao động

Ngoài các quyền lợi về hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp bằng hiện kim, được cấp thẻ BHYT, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thì người lao động còn được hỗ trợ học nghề

Chính sách hỗ trợ học nghề cho người lao động2018-05-04T14:20:36+07:00
Go to Top